Тази дупка има строук идекс 2! Моля? Настоящата публикация има за цел да хвърли малко повече светлина върху какво е строук индекс (англ.  Stroke Index) и какво е неговото значение за голф играта. Продължение на статията ни “Какво е голф? (част 2 от 3)” – http://3iron.club/blog/?p=132 , където тази тема беше само скицирана. Благодарим на…