Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 6 и последна)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод. И така (част 6 и последна) – Правила за игра – Водни препятствия, Изгубено топче или Извън границите на игрището; Допълнително топче и Топче, с което не може да се играе.

Правила за игра – Водни препятствия (англ. Water Hazards) (Правило 26)

Ако вашето топче се намира във водно препятствие (обозначено с жълти колчета и/или линии), може да играето с топче от позицията, в която се намира или след един наказателен удар да направите едно от следните неща:

 • Да играете с топчето от позицията, от където сте играли последния си удар, или
 • Да пуснете топче на каквото и да е разстояние зад водното препятствие, като трябва да го направите на линията между точката, където вашето топче е прекосило водното препятствие и дупката.

Ако вашето топче е попаднало в странично водно препяствие (обозначено с червени колчета и/или линии), в допълнение на възможностите, които имате за топче във водно препятствие (вижет по-горе), след един наказателен удар можете да пуснете топчето на разстояние не повече от два стика , но не по-близко до дупката, от:

 • Точката, където топчето е прекосило водното препятствие, или
 • Точка от другия край на водното препятствие, която се намира на едно и също разстояние до дупката от мястото, където топчето е прекосило водното препятствие.

(бел. в оригиналния материал има приложена диаграма, която не може лесно да бъде пресъсзадена за целите на тази публикация)

Правила за игра – Изгубено топче или Извън границите на игрището; Допълнително топче (англ. Ball Lost or Out of Bounds; Provisional Ball) (Правило 27)

Проверете Местните Правила на кратката за резултата, за да се запознаете с очертаяния на игрището за голф. Тези очертания обикновено са определени от огради, стени, бели колчета или бели линии.

Ако сте изгубили топче, като то не е попаднало във водно препятствие или е излезнало извън границите на игрището, играйте с друго топче от позицията, от където сте играли последния си удар, като ще получавате един наказателен удар (нарича се – назаказание с удар и разстояние).

Позволено ви е да търсите търсите топче в рамките на 5 минути. Топчето се счита за изгубено, ако то не бъде намерено в рамките на 5 минути.

Ако след като сте направили удар мислите, че топчето ви може да бъде изгубено, като то не е попаднало във водно препятствие или е излезнало извън границите на игрището, то можете да играете с допълнително топче. Трябва да обявите (бел. на протиниците си или на партньора си), че играете допълнително топче и да играете с него преди да продължите напред и да търсите топчето, с което сте играли първоначално.

Ако топчето, с което сте играли първоначално е изгубено (извън водно препятствие) или е извън границите на игрището, трябва да продължите да играете с допълнителното топче, като получавате един наказателен удар. Ако топчето, с което сте играло първоначално бъде намерено в границите на игрището, трябва да продължите да играете с него и да не играете повече с допълнителното топче (бел. обикновено допълнитеното топче се прибира, след като уведомите противниците или партньора си).

Правила за игра – Топче, с което не може да се играе (англ. Ball Unplayable) (Правило 28)

Ако топчето ви е във водно препятствие и не искате да играете с него, както се намира във водното препятствие, то трябва да продължите в съотвествие с правилото за Водни препятствия (виж по-горе), в тази ситуация правилото за Топче, с което не може да се играе не е приложимо. На други места по игрището, ако смятате, че не можете да играете с топчето, можете след един наказателен удар да направите следното:

 • Да играете с топчето от позицията, от където сте играли последния си удар, или
 • Да пуснете топче на каквото и да е разстояние зад позицията, където се намира топчето, като трябва да го направите на линията между позицията, където вашето топче се намира и дупката, или
 • Да пуснете топче на разстояние не повече от два стика от позицията, където топчето се намира, но не по-близо до дупката.

Ако топчето, с което не може да играете се намира в бункер, то може да използвате гореописаните възможности, с изключение на това, че е ако пускате топче на разстояние не повече от два стика, трябва да го пуснете в бункера.

(бел. в оригиналния материал има приложена диаграма, която не може лесно да бъде пресъсзадена за целите на тази публикация)

**

Това е и последната публикация от този материал.

Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 5)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод. И така (част 5) – Правила за игра – Свободни пречки, Движими препятствия и Недвижими препятствия и  Необичайни условия на терена.

Правила за игра – Свободни пречки (англ. Loose Impediments) (Правило 23)

Може да преместите свободна пречка (пример – природни свободни пречки като камъни, паднали листа и клонки), освен ако свободната пречка и вашето топче се намират в едно и също препятствие. Ако преместите свободна пречка и в резултат на това вашето топче бъде подместено, то топчето трябва да бъде поставено на същото място, където е било и (освен ако топчето не е било на пътинг гриййна) получавате един наказателен удар.

Правила за игра – Движими препятствия (англ. Movable Obstructions) (Правило 24-1)

Движимите препятствия (пример – изкуствени обекти, които могат да се преместят като гребла за подравняване на бункери, бутилки и т.н.) могат да се преместват без наказание независимо от тяхното положение на игрището. Ако в резултат на преместването топчето се подмести, то топчето трябва да бъде поставено на същото място, където е било, като не получавате наказание.

Ако топчето е на или в движимо препятствие, то може да бъде вдигнато, препятствието отстранено и топчето да бъде пуснато, без наказание, на мястото директно под позицията, където топчето е било върху препяствието, освен ако не е на пътинг гриийна, когато то трябва да бъде поставено на това място.

Правила за игра – Недвижими препятствия и  Необичайни условия на терена.(англ. Immovable Obstructions and Abnormal Ground Conditions) (Правила 24-2 и 25-1)

Недвижимо препятствие е изкуствен обект, който се намира на игрището и не може да бъде преместен (пример – сграда) или не може да бъде лесно преместен (пример – указателна табела за посока, която е здраво закрепена). Обекти, които служат за определянето на зони, които се намират извън игра не се считат за препятствия.

Необичайно условие на терена е естествено събрала се вода, участък в ремонт или дупка, отпечатък или пътека напревени от животно, влечуго или птица.

Освен ако топчето не се намира във водно препятствие, се полага освобождаване без наказание от Недвижими препятствия и  Необичайни условия на терена, когато те физически пречат на повърхността, на която се намира топчето, на вашата позиция за игра или вашия замах. Може да вдигнете топчето и да го пуснете на разстояние от не повече от един стик от най-близката точка на свободно освобождаване, но не по-близко до дупката от най-близката точка на свободно освобождаване. (бел. в оригиналния материал има приложена диаграма, която не може лесно да бъде пресъсзадена за целите на тази публикация). Ако топчето е на пътинг гриийна, то се поставя на най-близката точка на свободно освобождаване, която може да бъде и извън пътинг грийна.

Няма освобождаване от състояния, които са пречки на вашата линия за игра, освен ако едно временно топчето и състоянието се намират на пътинг грийна.

Като допълнителна възможност, когато топчето се намира в бункер, може да вземете освобождаване от състоянието като пуснете топчето извън и зад бункера като за това ще получите наказание от един удар.

Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 4)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод. И така (част 4) – Правила за игра – Вдигане, пускане и поставяне на топчето и Топче, което помага или пречи на играта.

Правила за игра – Вдигане, пускане и поставяне на топчето (англ. Lifting, Dropping and Placing the Ball) (Правило 20)

Преди вдигане на топче, което трябва  отново да бъде поставено на мястото си (пример – когато вдигате топче на пътинг гриийна, за да го почистите), трябва да маркирате позицията на топчето (Правило 20-1).

Когато топчето се вдига , за да се пусне или постави на друга позиция (пример – когато се пуска на разстояние от два стика по правилото за топче, с което не може да се играе), не е задължително да маркирате неговата позиция, макар че е препоръчително да се направи.

Когато топчето се пуска, трябва да стоите изправен, да държите топчето на височината на рамото си с изпъната ръка и тогава да го пуснете.

Най-често срещаните ситуации, при които пуснато топче трябва да бъде пуснато отново, са когато топчето:

 • Се изтърколи в позиция, където има намеса от обстоятелството, от което се взема свободно освобождаване (пример – Препятствие, което не може да се премести) (бел. примерно топчето ви е попаднало до стена на сграда, вие го вдигане и пускате, но то отново попада до стената и отново не може да се играе с него)
 • Спира на разстояние, което е повече от дължината на два стика от мястото, където е било пуснато, или
 • Спира по-близо до дупката, в сравнение с първоначалната си позиция, най-близката точка, от която имате право на освобождаване или точката, където топчето в пресякло линията на водно препятствие.

Има девет ситуации, когато пуснато топче, трябва да бъде пуснато отново и те са описани в Правило 20-2с.

Ако пуснато за втори път топче се изтърколо в някоя от тези позиции, тогава трябва да го поставите на точка, на която то е паднало, след като е било повторно пуснато.

Правила за игра – Топче, което помага или пречи на играта (англ. Ball Assisting or Interfering with Play) (Правило 22)

Можете:

 • Да вдигнете топчето си или поискате, което и да е било друго топче да бъде вдигнато, ако мислите, че топчето (бел. също позицията на топчето) може да помогне на друг играч, или
 • Да поискате което и да е било топче да бъде вдигнато, ако то може да има намеса към вашата игра.

Не трябва да се съгласявате да оставите топчето си в неговата позиция, за да помогнете на друг играч.

Топче, което е вдигнато, защото помага или пречи на играта, не може да бъде почиствано, освен ако не е вдигнато от пътинг грийна.

Признат пътинг удар

Рядко срещан, но понякога напрегнат спор може да възникне на пътинг грина във форбол мач плей (още известен като по-добрата топка). Играч А има път от 3 метра за бърди, а играч Б от същия отбор има път 1.5 метра за боги и неговото топче е на същата линия, като на играч А. Техните опоненти признават пъта на играч Б, защото не искат играч А да види линията на брейка от пътинг удара на играч Б, който няма значение за резултата. Напрежението възниква, ако играч Б не се съобрази с признаването и въпреки него изпълни своя пътинг удар. Какво помощ могат да използват техните опоненти според правилата на голфа?

Ако играч Б е избрал да изпълни своя удар въпреки признаването и неговия партньор получи помощ от това негово действие, то играч А е дисквалифициран от дупката. Боги пъта на играч Б се зачита и се взема като отборния резултат за дупката. (Решение 2-4/6).

Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 3)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод. И така (част 3) – Правила за игра – Топче в покой, което е подместено и Топче в движение, което е отколено или спряно.

Правила за игра – Топче в покой, което е подместено (англ. Ball at Rest Moved) (Правило 18)

В общия случай, когато вашето топче е в игра (бел. има се предвид, че е бил извършен първоначален удар и е започната играта на дадена дупка), ако:

 • По случайност подместите топчето
 • Вдигнете топчето, когато не е разрешено, или
 • То се подмести след като сте заели позиция да играето с него

Получавате наказание от един удар и трябва да поставите топчето, където е било (вижте изключенията описани в Правила 18-2а и 18-2б).

Ако някой друг, освен вас или вашия партньор или вашето кеди подмести вашето топче, което се намира в покой, или то е подместено от друго топче, то можете да поставите топчето, където е било без получавате наказание.

Ако топче в покой е подместено от вятъра или се подмести без видима причина, трябва да играете с топчето от новата му позиция без да получавате наказание.

Правила за игра – Топче в движение, което е отклонено или спряно (англ. Ball in Motion Deflected or Stopped) (Правило 19)

Ако топче, което се ударили бъде отклонено или спряно от вас, вашия партньор, вашето кеди или вашата екипировка, то получавате един наказателен удар и трябва да играето с топчето от позицията, в която се намира (Правило 19-2).

Ако топче, което се ударили бъде отклонено или спряно от друго топче, което е в покой, обикновено няма наказание и трябва да играето с топчето от позицията, в която се намира. Само при стоук-плей игра, ако и двете топчета са се намирали на пътинг гриийна преди да сте направили удара си,  получавате два  наказателни удара (Правило 19-5а).

Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 2)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод .И така (част 2) – Правила за игра – Удар от начална позиция, Игра с топчето и На пътинг грийна.

Правила за игра – Удар от начална позиция (англ. Tee Shot) (Правило 11)

Играйте първоначалния си удар между, но пред, маркерите, които обозначават позицията за изпълнение на първоначален удар.

Може да изпълните първоначалния си удар от позиция, която се намира на не повече от два стика разстояние от линията на маркерите, които обозначават позицията за изпълнение на първоначален удар. (бел. за определяне на разстоянието от два стика може да използвате, който и да е от 14те стика, с които играете)

Ако изпълните първоначалния си удар извън тази зона:

 • При мач-плей няма наказание, но вашият противник може да поиска да преиграете удара, но трябва да го направи незабавно след изпълнението на удара.
 • При строук-плей, игра на удари (бел. Стоук-плей – термин за формат на игра на голф, в койо победителя се определя от най-ниския постигнат брой удари при отиграването на игрището) ще полу1ите наказание от два удара и трябва да изпълните нов първоначален удар в рамките на правилната зона за неговото изпълнение.

Правила за игра – Игра с топчето (англ. Playing the Ball) (Правила 12,13, 14 и 15)

Ако мислите, че ще играето с топче, което е вашето, но не можете да видите белега на своето топче, то след като уведомите лицето, което записва вашия резултат или вашия противник, може да маркирате позицията на топчето и да го вдигнете, за да определите дали е ваше (Правило 12-2).

Играйте с топчето, в позицията, в която се намира. Нямате право да подобрявате повърхността, върху която се намира, мястото, на коеот трябва да застанете, за да ударите топчето или на вашия замах, или на линията на удара като:

 • Преместването, огъвате или счупвате нещо, което е закрепено или расте, освен в случая, в който заемате нормална позиция за игра с топчетоили извършвате замах, или
 • Натискате нещо надолу (Правило 13-2)

Ако вашето топче се намира в бункер или водно препятствие, не правете следното:

 • Докосовайте повърхността (или водата, ако сте във водно препятствие) с ръка или с вашия стик, преди да започнете замаха надолу към топчето, или
 • Премествайте свободни препятсвия (Правило 13-4) (бел. Свободните препятсвия са такива, които не са нарочно поставени на игрището, като листа, клони, камъни, насекоми и други подобни)

Ако играете с грешно топче (бел. различно от вашето топче):

 • При мач-плей губите дупката;
 • При строук-плей получавате наказание от два удара и трябва да коригирате грешката си като играете правилното топче (Правило 15-3)

Правила за игра – На пътинг грийна (англ. Оn the Putting Green) (Правила 16 и 17)

(бел. Пътинг грийн или само грийн – термин, който обознача площа от голф игрището на което се намира дупката)

На пътинг грийна можете:

 • Маркирате, вдигнете и почистите вашето топче (винаги трябва да го поставите на съвсем точното място, на което е било), и
 • Оправяте следите от топчета по грийна или стари следи от предходни положения на дъпката, но не и други щети, като отпечатъци от обувки на играчи (Правило 16-1).

Като правите удар на пътинг грийна, трябва да сте сигурни, че флага е махнат или че някой го се грижи за него (бел. това означава вашето кеди, партньор или противник да придържат флага и да махнат от дупката при нужда). Флагът може да бъде махнат или някой да се грижи за него и когато топчето, с което ще се играе се намира извън пътинг грийна (Правило 17).

Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Общи Положения (част 1)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод . И така (част 1) – Общи положения.

Общи положения (англ. General points)

Играта на голф трябва да се играе в коректен дух и за да го разберете трябва да прочете секцията „Етикет“ на Правилата на Голфа. По специфично: [белжка – Правилата на Голфа е издание на R&A, което включва всички правила по отношение на играта. Може да изтеглите английското издание от тук – http://www.randa.org/en/RandA/Downloads-and-Publications.aspx

 • Да показвате уважение към другите играчи
 • Да играете в добро темпо (бел. да не се бавите) и да бъдете готови да поканите групи, които играят по-бързо от вас да ви задминат
 • Да се грижите за голф игрището като подравнявате букерите, да намествате тревата, която е била остранена след удар и да оправяте следите от топчета по грийна (бел. грийн – термин, който обознача площа от голф игрището на което се намира дупката. Тази част е ниско подстригана трева, като килим, и неравности по нея биха попречили при извършването на удари, като може да отклонят топчето)

Преди да започнете игра е добре да направите следното:

 • Да се запознаете с Местните Правила, които са описани на картата за резултата или на табло на игрището (бел. – Карта за Резултата е хартиена карта, на която се записват броя удари, които всеки играч е постигнал на всяка дупка. Местни Правила – всеки голф клуб има право да дава пояснения и специфични разпореждания свързани със спецификата на самото голф игрище.)
 • Да сложите някакъв белег на своето топче (бел. така че по време на игра да можете да го разпознавате от топчете на своите противници); Много играчи на голф използват едни и същи марки топчета и ако не можете да определите кое е вашето топче, то се счита за загубено (Правило 12-2 и 27-1) (бел. при загубено топче на играча се налагат наказания, които водят до отбелязване на по-лош краен резултат)
 • Да преброите своите стикове; позволено ви е да носите по време на игра най-много 14 стика (Правило 4-4).

По време на игра:

 • Не питайте за съвет когото и да е било освен вашия партньор (играч във вашия отбор) или вашето кеди (бел. Кеди – помощник на играча, които носи стиковете и помага на играча в преценката на игрището и разстоянията по него); не давайте съвет на когото и да е било, освен на вашия парньор (бел. обикновено в играта на голф играча няма партньор, но има специфични формати при които се играе в отбори); може да потърсите информация по отношение на Правилата, разстояния и местоположението на препятствията (бел. – водни препятствия, пясъчни бункери и т.н.), флага и т.н. (Правило 8-1) (бел. Флаг – това е прът с флаг на него, който стои в дупката като дава на играчите визуална ориентация за нейното местоположение)
 • Не правте тренировъчни удари, докато ираете за дадена дупка (Правило 7-2)
 • Не използвайте неестествени приспособления или необичайна екипировка, освен ако Местните Правила не ви позволяват (Правило 14-3).

След приключване на игра:

 • При мач-плей се уверете, че резултата от играта е оформен и ясно обявен  (бел. Мач-плей е формат на игра на голф, при който победителя не се определя от броя на общите постигнати удари, а от спечелените дупки. Спечелена дупка е дупка, на която даден играч е спечелил, защото при нейното отиграване е направил по-малко удари)
 • При игра на удари се уверете, че вашата карта за резултати е правилно попълнена (включително и това, че е подписана от вас и от лицето броило вашите удари) и предайте картата си на организационни комитет (бел. това са организаторите на даден турнир) възможно най-скоро, след приключване на игра (Правило 6-6).