Кратки указания за правилата в голфа 2012-2015 г. – Правила за игра (част 6 и последна)

rulesbook1-ashxРеших да направя опит да напиша на български превод на основни правила в голфа. Публикацията е превод на материал изготвен и публикуван от R&A (http://www.randa.org/en/Playing-Golf/Quick-Guide-to-the-Rules.aspx). За незапознатите, R&A е организацията, която се грижи за развитието на голфа и определянето на правилата на играта. От посочения линк може да свалите официалния материал на английски, а по-долу е нашия неофициален превод. И така (част 6 и последна) – Правила за игра – Водни препятствия, Изгубено топче или Извън границите на игрището; Допълнително топче и Топче, с което не може да се играе.

Правила за игра – Водни препятствия (англ. Water Hazards) (Правило 26)

Ако вашето топче се намира във водно препятствие (обозначено с жълти колчета и/или линии), може да играето с топче от позицията, в която се намира или след един наказателен удар да направите едно от следните неща:

  • Да играете с топчето от позицията, от където сте играли последния си удар, или
  • Да пуснете топче на каквото и да е разстояние зад водното препятствие, като трябва да го направите на линията между точката, където вашето топче е прекосило водното препятствие и дупката.

Ако вашето топче е попаднало в странично водно препяствие (обозначено с червени колчета и/или линии), в допълнение на възможностите, които имате за топче във водно препятствие (вижет по-горе), след един наказателен удар можете да пуснете топчето на разстояние не повече от два стика , но не по-близко до дупката, от:

  • Точката, където топчето е прекосило водното препятствие, или
  • Точка от другия край на водното препятствие, която се намира на едно и също разстояние до дупката от мястото, където топчето е прекосило водното препятствие.

(бел. в оригиналния материал има приложена диаграма, която не може лесно да бъде пресъсзадена за целите на тази публикация)

Правила за игра – Изгубено топче или Извън границите на игрището; Допълнително топче (англ. Ball Lost or Out of Bounds; Provisional Ball) (Правило 27)

Проверете Местните Правила на кратката за резултата, за да се запознаете с очертаяния на игрището за голф. Тези очертания обикновено са определени от огради, стени, бели колчета или бели линии.

Ако сте изгубили топче, като то не е попаднало във водно препятствие или е излезнало извън границите на игрището, играйте с друго топче от позицията, от където сте играли последния си удар, като ще получавате един наказателен удар (нарича се – назаказание с удар и разстояние).

Позволено ви е да търсите търсите топче в рамките на 5 минути. Топчето се счита за изгубено, ако то не бъде намерено в рамките на 5 минути.

Ако след като сте направили удар мислите, че топчето ви може да бъде изгубено, като то не е попаднало във водно препятствие или е излезнало извън границите на игрището, то можете да играете с допълнително топче. Трябва да обявите (бел. на протиниците си или на партньора си), че играете допълнително топче и да играете с него преди да продължите напред и да търсите топчето, с което сте играли първоначално.

Ако топчето, с което сте играли първоначално е изгубено (извън водно препятствие) или е извън границите на игрището, трябва да продължите да играете с допълнителното топче, като получавате един наказателен удар. Ако топчето, с което сте играло първоначално бъде намерено в границите на игрището, трябва да продължите да играете с него и да не играете повече с допълнителното топче (бел. обикновено допълнитеното топче се прибира, след като уведомите противниците или партньора си).

Правила за игра – Топче, с което не може да се играе (англ. Ball Unplayable) (Правило 28)

Ако топчето ви е във водно препятствие и не искате да играете с него, както се намира във водното препятствие, то трябва да продължите в съотвествие с правилото за Водни препятствия (виж по-горе), в тази ситуация правилото за Топче, с което не може да се играе не е приложимо. На други места по игрището, ако смятате, че не можете да играете с топчето, можете след един наказателен удар да направите следното:

  • Да играете с топчето от позицията, от където сте играли последния си удар, или
  • Да пуснете топче на каквото и да е разстояние зад позицията, където се намира топчето, като трябва да го направите на линията между позицията, където вашето топче се намира и дупката, или
  • Да пуснете топче на разстояние не повече от два стика от позицията, където топчето се намира, но не по-близо до дупката.

Ако топчето, с което не може да играете се намира в бункер, то може да използвате гореописаните възможности, с изключение на това, че е ако пускате топче на разстояние не повече от два стика, трябва да го пуснете в бункера.

(бел. в оригиналния материал има приложена диаграма, която не може лесно да бъде пресъсзадена за целите на тази публикация)

**

Това е и последната публикация от този материал.

Строук индекса е повече от индекс на сложността

stsofia_siТази дупка има строук идекс 2! Моля? Настоящата публикация има за цел да хвърли малко повече светлина върху какво е строук индекс (англ.  Stroke Index) и какво е неговото значение за голф играта. Продължение на статията ни “Какво е голф? (част 2 от 3)” – http://3iron.club/blog/?p=132 , където тази тема беше само скицирана.

Благодарим на нашия приятел Петър Стратиев за идеята за тази статия.

На една скор карта (карта за записване на резултата от една голф игра) винаги ще видете поле за Stroke Index (S.I.). На български означава буквално “индекс на удара”, в практиката обикновено се използва термина – сторук индекс. В ляво е отрязък от скор картата на игрище Света София. На нея виждате (1) Дата (Date), на която се играе;  (2) Дупка  (Hole), последователно изредени дупките от 1 до 18; (3) Начални позиции и дължините на всяка дупка – бяло, жълто, синьо, червено (white, yellow, блуе, red); (4) Пар (Par) – стандартния брой удари, с които е определено да се отиграе всяка дупка; (5) Строук индекс (Stroke Index – S.I.)

И такак – какво е строук индекс? В колоната S.I. вижадате разпределени числата от 1 до 18. Очевидно тези числа не показват броят на ударите, с които трябва да изиграете дупката, нито пък минимална разрешена възраст за игра. Тогава, какво е това? Нека обясним каква е целта на строук индекса и как той се разпределя по различните дупки.

Защо е необходим строук индекса?

Ако играете мач плей игра, в която се използва хендикап (вижте нашата статия “Какво е голф? част 3 от 3” за разяснение по термините), по-всяка вероятност вие или ще давате или ще получавате удари. Даването/получаването на удари се определя чрез разликата в хендикапа на играчите. Ако играят двама голфъри А и Б с хендикап съответно от 11 и 14, то голфър А, който е с по-нисък хедикап “дава” на голфър Б, с по-висок хендикап резултат три удара в повече. Голфър Б “получил” тези три допълнителни удара има право да ги използва като получава по един удар повече на дупки със строук идекс от 1 до 3. Пример (вижте скор каратата в ляво) на дупка 5 със строук индекс 1 бива отиграна от голфър А и Б с 4 удара от всеки от тях. Тъй като голфър Б е “получил” един удар, то неговия резултат за целите на играта е броя на отиграните удари, който е 4, минус полагащия му се един удар. Така нетния резултат, който се записва в скор карта е 4 – 1 = 3. Съответно играч Б печели дупката с 3 нетни удара, срещу четирите удара на играч А. Разбира се, при разлика в хендикапите на двамата играчи повече от 18 голфър А ще дава на голфър Б повече от един удар на дупка, започвайки от дупката с най-нисък строук индекс.

Значи строук индекса е приложим само в мач плей?

Не. Строук индексите са приложими и при Стейбълфорд игра. Стейбълфорд е разновидност на строук плей игра (отново – вижте нашата статия “Какво е голф? част 2 от 3” и “”Какво е голф част? 3 от 3” за разяснение по термините), при която се вземат предвид отиграните удари на дадена дупка; те се намаляват до нетен резултат чрез дадени удари, разпределени през хендиката и строук индекса; и на база на нетния резултат се записват точки. Ако играте с хендикап 10 ще получите по един допълнителен удар на дупки със строук индекс от 1 до 10. Точките се определят така: за игъл 4 точки; бърди 3 точки; пар 2 точки; боги 1 точка, двойно боги или повече – нула точки. Така ако на направите боги на дупка 3 с пар 4 и със строук индекс 5, вие отбелязвате, че сте получили и един допълнителен удар и следователно вашия игрови резултат е нетен пар (5-1=4), за което получавате 2 точки.

Добре, как се разпределят строук индексите по дупките?
Ами, сложно е. Често погрешно схващане е, че строук индекса просто показва нивото на сложност на дадена дупка или с други думи, че най-труданта за игра дупка е със строук индекс 1, втората по сложност с 2 и т.н. Сложността обаче е само един от критериите, който се взема предвид, когато се разпределят строук индексите по съответните дупки.
А другите критерии са следните:
  • Търси се да се постигне равно разпределение на строук индексите. Много голф игрищата търсят да постигнат това като на дупките в първата половина (от 1 до 9) се дават строук идекси с нечетни номера, а на тези във втрората половина (дупки от 10 до 18) се дават четни строук идекси. В ляво може да видите, че тъкъв е и подхода възприет от игрището Света София.
  • Дупките със строук индекс 1 и 2 обикновено са разположени в средата на всяка половина (група от девет дупки). Това се прави, защото в много състезания, където играят голфъри при които разликата в хендикапите е минимална, разположението на дупките с най-нисък строук индекс е изключително важно. Обикновено се полага усилие строук индексите от 1 до 6 да не се дават на съседни дупки, както и на първата и на последната дупка да не се дават строук индекси под 9. Отново – вижте скор картата на игрище Света София.
  • Взема се предвид и дължината. Индексите трябва да се разпределят на дупки с различна дължина. Индекс 1 може да бъде дълга дупка с пар 4, индекс 2 след това може да бъде по-късна и по-стратегически трудна дупка с пар 4, индекс 3 може да бъде на дупка с пар 5 и т.н.

И все пак, какво става с трудността?

По принцип трябва да се следва логиката, че по-трудните дупки имат и по-нисък строук индекс. Имайте предвид обаче, че сложността в отношение към пара на дупката не е първостепенен фактор, който се взема предвид при избора на подредбата на строук индексите. Това е така, защото една дълга дупка с пар 4 може да е много трудна за постигане на пар за играч с нисък хендикап, но да е сравнително лесна за постигане на боги от играч с по-висок хендикап. Така на база на нетен резултат за дупка, играча с по-висок хендикап би получил значително преимущество на такава дупка. В интерес на истината съществува и тенденция на някои игрища да се определят два строук индекса, един за Стейбълфорд състезания и втори само на база трудност спрямо постигането на пар (брутен, не нетен). Може би добра идея, но води до сложна за използване скор карта.