Какво е голф? (част 2 от 3)

pravets_course2Тази статия е реакция на нашата Фейсбук кампания. Статията е разделена на три части (1) Какво е голф. Правила. Голф игрище. (2) Резултат. Хендикап. Екипировка (3) Формати на голф игра. За кого е голфа.

Това е част Втора – Резултат. Хендикап. Екипировка.

Как се определя резултата в голфа?

Общия принцип е, че резултата в голфа се определя спрямо пара (норматива) на игрището. Пример – ако пара на дадено игрище е 72 удара (игрището в Правец Голф Клуб, от който е снимката по-горе е с пар 72), то ако голфър постигне общ резултат от 68, то означа, че е играл с 4 удара под пара. Отбелязва се като -4, така ще го видите изписано по състезанията по телевизията. Ако голфър е отбелязъл 81 удара, то неговия резултат е 9 над пара, или +9.

В играта на голф всеки голфър е длъжен сам да записва резултата си за всички дупки от цялото игрище. Резултата се записва в скор карта (карта с резултати).

pravets_scorecard

По-горе е скор картата на игрище Правец Голф Клуб (натиснете върху картинката за изборажение в по-голям размер). Каква информация има на нея? (1) Дата (Date), на която се играе; (2) Час (Time), в който започва играта. При игра на голф всеки голф клуб записва началния час на игра; (3) Дупка  (Hole), последователно изредени дупките от 1 до 18; (4) Начални позиции и дължините на всяка дупка – синьо, бяло, жълто, зелено, червено (blue, white, yellow, green, red); (5) Пар (Par) – стандартния брой удари, с които е определено да се отиграе всяка дупка; (6) Строук индекс (Stroke Index), показва сложността на всяка дупла, като 1 е най-сложно, а 18 е най-лесно; (7) Полета за резултат за всеки играч (A,B,C,D), в една игра на голф могат да участват най-много четири човека, затова и карта е разграфена така. (8) Местни Правила, правилата, които самия клуб е определил като приложими, пояснения към правилата на голф играта. (9) Хeндикап (HCP = handicap), идекс специфичен за всеки голфър, който ще обясним по-долу.

Какво е хендикап?

Хендикапа е средния резултат, с който един играч играе над пара на едно игрище. Пример – ако Иван има хендикап 17, то неговия среден резултат на игрище с пар 72 удара е 89. С други думи, средния брой удари, с който Иван покрива игрището е 89. Обикновено след игра голфърите предават своите скор карти в голф клуба, който записва техните резултати и пресмята техния хендикап. Професионалистите обикновено играят под пара на игрището и затова се състезават без да използват хендикап, или техния хендикап е нула.

Хендикап системата е една от уникалните черти на голфа, защото позволява на играчи с различно ниво на умение да се състезават един с друг. Пример – Иван има хендикап 17, а Георги 6. Ако в игра помежду си на игрище с пар 72 Иван е играл с 86 общи удара, а Георги с 78, то печели Иван. Това е защото Ивас е постигнал резултат от 14 над пара, което с 3 по-ниско от неговия хендикап от 17. Георги е играл с резултат от 6 над пара, което е равно на неговия хендикап. Иван, защото е постигнал резултат по-нисък от своя хендикап. След всяка игра на база на постигнатия резултат хендикапа на всеки играч се коригира по специална система. Затова и хендикапа е постоянно променлива величина. Умението на един голфър се измерва с неговия хендикап, колкото по-нисък е той, толкова по-добър е самия голфър.

Термини за резултати

Голф играта има термини за резултатите. Да вземем за пример игра на дупка с пар 5. Ако един играч отбележе резулта: 3, то той е играл с два удара под пара, в този случай се казва, че е постигнал “игъл” (англ. eagle); 4, то той е играл с един удар по пара и се казва, че постигнал “бърди” (англ. birdie); 5, постигнал е резултат равен с пара, казва се “пар” (англ. par); 6, постигнал е резултат с едно на пара, казва се “боги” (англ. boggey); 7, постигнал е резултат с две над пара, казва се “двойно боги” (англ. double boggey). Ако резултата е 10, то се казва “петорно боги”.

Екипировка

golf-club-listГолф играта се играе с максимум от 14 голф клъба. Самите голф клъбове имат категории в зависимост от тяхната форма и предназначение. В двете крайности за драйвър (англ. driver) и пътър (англ. putter). Драйвъра има голяма глава, дълга дръжка и е предназначен за най-дълготе удари, пътъра има малка глава, къса дръжка и е единствения клъб предназначен за търкаляне на точето. Ще използваме картинката по-горе за обяснение:

– Драйвър, феъруей уд (англ. fairway wood) и хибрид (англ. hybrid) са в категорията удове, което в буквален превод значи “дървета”. Названието идва от факта, че в поради необходимостта да има големи глави тези клъбове са били изработвани от дърво. В днешно време са метални. Драйвъра има най-дългата дръжка и най-малък ъгъл между лицето на клъба и земята, с него се постигат най-дълги удари. Всички останали клъбове последователно намаляват в големина на главата и дължината на дръжката, какво и увеличаващ се ъгъл на лицето на клъба и земята. Това води до прогресивно по-къси удари.

– Айръните (англ. irons) и Уеджовете (англ. wedges) са друга категория. Техните глави са били правени от метал, от където са получили и името си iron = желязо. Както виждате от картинката по-горе те пордължават намаляващата градация.

Целта на това да се ползват различни клъбове е да може голфъра да има възможност да удря топчето на различна дистанция. Примерно – драйвър 250 метра, 60 градуса уедж 60 метра. Това прави играта по-лесна, като позволява след преценване на дистанцията да се определи и точно с кой клъб тя ще бъде отиграна. Голфърите обикнове знаят каква дистанция покриват с всеки свой клъб.

titliest_ballГолф топчето е важна част от екипировката. На пазара има много различни марки и видове изработка. Топчетата са направени от два или три слоя различни материали зависещо от тяхното предназначение, примерно да летят по-дълго или да имат по-голямо въртене. Характерно за модерните голф топчета са вдлъбнатинките по него. Те, в комбинация с обратното въртеливо движение на топчето позволяват то да лети на дълго разстояние.

С това приключва втората част от статията “Какво е голф?”. Очаквайте скоро и последната трета част.

One thought on “Какво е голф? (част 2 от 3)

Leave a Reply