Без коментар. Живота е несправедлив.

golfer_train