Турнир 3 Club Challenge на 18.10.2015 г.

3ICLOGOВ края на активния голф сезон имаме удоволствието да ви поканим на един малко различен като формат голф турнир.

Вижте информацията по-долу и се присъединете към нас на 18 октомври.

  1. ФОРМАТ

Играчите се разпределят в две дивизии спрямо хендикапа:

  • 3 CLUB CHALLENGE. Хендикап от 0 до14. Индивидуален стейлбълфорд на 18 дупки. ИГРАЧИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА НОСЯТ В ЧАНТАТА СИ И ДА ИГРАЯТ САМО С ТРИ КЛЪБА И ПЪТЪР.
  • 5 CLUB CHALLENGE. Хендикап от 15 до 28. Индивидуален стейлбълфорд на 18 дупки. ИГРАЧИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА НОСЯТ В ЧАНТАТА СИ И ДА ИГРАЯТ САМО С ПЕТ КЛЪБА И ПЪТЪР.

2. УЧАСТИЕ. СТАРТОВИ ВРЕМЕНА И ГРУПИ. ПРАВИЛА

Този турнир на 3IRON.CLUB ще се проведе на 18 октомври 2015 година. Турнира ще е с последователен старт от първо тий в часовете от 9:30 до 12:30 (включително). Максимален брой участници – 72. Стартовите времена и флайтовете ще бъдат публикувани на 15 октомври 2015. Организаторите запазват право да направят промени според обстоятелствата.

Участниците, които не са членове на Голф Клуб Света София, сами заплащат таксата си за игра, която за турнира е преференциална и е в размер на 80 лева. Такста за участиев в турнира е 20 лева, която служи за формиране на награден фонд и разходи по организацията.

В сила са Правилата на голфа и Местните правила на Голф Клуб Света София. Поради очакваните влажни условия на терена, играчите ще имат право да вдигат, почистват и поставят топчето на разстояние от една скор карта при всеки удар, независимо от положението на топчето

3. ТИЙТА

3 CLUB CHALLENGE – мъже (бели), жени (сини). 5 CLUB CHALLENGE – мъже (жълти), жени (червени).

4. НАГРАДИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Победители са играчите в с най-висок нетен стейбълфорд резултат. Ще има награди (купи и ваучери) за първите трима в 3 CLUB CHALLENGE и в 5 CLUB CHALLENGE. При равенство победителя ще бъде определено чрез сравнение на резултатите от последните 9, 6, 3 дупки или последната дупка.

5. ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИТЕ С РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Всички участници трябва да предадат своите карти с резултати в Прошопа на Голф Клуб Света София. Картите с резултатите ще бъдат обработени от Голф Клуб Света София, които ще подготвят и списъка с крайното класиране.

РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА НАШИЯ САЙТ (www.3iron.club/blog) И НА НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА (www.facebook.com/3iron.club), А НАГРАДИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ В ПРОШОПА НА ГОЛФ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ.

6. ЗАПИСВАНЕ

Записването за участие ще се извършва по емейл на proshop@stsofiagolf.com или на +359(88)9783888.

За допълнителни въпроси, може да ни пишете на club@3iron.club .

ENGLISH VERSION BELOW

1. FORMAT

The players will be split in two divisions:

  • 3 CLUB CHALLENGE. Handicap from 0 to 14. Individual stableford over 18 holes. THE PLAYERS CAN CARRY IN THEIR BAG AND PLAY WITH ONLY THREE CLUBS AND A PUTTER.
  • 5 CLUB CHALLENGE. Handicap from 15 to 28. Individual stableford over 18 holes. THE PLAYERS CAN CARRY IN THEIR BAG AND PLAY WITH ONLY FIVE CLUBS AND A PUTTER.

 2. PARTICIPATION. STARTING TIMES AND GROUPS. RULES

This 3IRON.CLUB tournament will be held on 18 October 2015 at Golf Club St Sofia. The tournament will be played with consecutive start from first tee from 09:30 to 12:30 (included). Starting times and flights will be published on 15 October 2015. The organizers reserve their right to make changes in accordance with the circumstances.

The participants, which are not members of Golf Club St Sofia, will have to cover their green fees, set at preferential rate of 80 leva. The tournament fee is 20 leva, which will be used for accumulating a prize fund and to cover organization costs.

The Rules of Golf and the applicable Local Rules if Golf Club St Sofia will be in use. Due to expected wet conditions the players will be allowed to lift, clean and place their balls within one scorecard distance on every shot, irrespective of the location of the ball.

3. TEES

3 CLUB CHALLENGE – men (white), women (blue). 5 CLUB CHALLENGE – men (yellow), women (red).

4. PRIZES AND WINNERS

Winners will be the players with the highest net stableford results. There will be prizes (trophies and vouchers) for the first three players in 3 CLUB CHALLENGE and 5 CLUB CHALLENGE. In case there are equal scores the winner will be determined by comparing the results over the last 9, 6, 3 holes and the last hole.

5. SUBMITTING SCORE CARDS AND FINAL RESULTS

All participants will have to submit their score cards at the Proshop of Golf Club St Sofia. The score cards will be processed by Golf Club St Sofia and they will prepare the list with the final results.

THE RESULTS WILL BE PUBLISHED ON OUR SITE (www.3iron.club/blog) AND OUN PUR FACEBOOK PAGE (www.facebook.com/3iron.club). THE PRIZES CAN BE COLLECTED AT THE PROSHOP OF GOLF CLUB ST SOFIA.

6. REGISTRATION

You can register by email at proshop@stsofiagolf.com or by phone at +359(88)9783888.

For additional question you can write to club@3iron.club .

One thought on “Турнир 3 Club Challenge на 18.10.2015 г.

Leave a Reply