Стартови времена 18.10 – 3 & 5 Club Challenge

По-долу ще намерите връзка към списъка със стартовите времена за турнира в неделя (18.10).

Повече информация за самия турнир -> връзка -> 3 & 5 Club Challenge

Стартови времена -> връзка -> Startlist 3 iron

Leave a Reply